Tel Aviv 01
עדכון: היריד החודשי הבא יתקיים במרכז הקהילתי "דב הוז", דב הוז 16 ת"א, קומה 2 חדר 2. בתאריך 03.12.19 יום ג', 
בין השעות 12:00 - 17:00. בנוסף למעוניינים ניתן לחנות בחניון "תל-נורדאו"- פרישמן 28, עלות החניה 12 ש"ח לשעה. 
הכניסה חופשית. הזמנת שולחנות מנציג עמותת בלואי תל-אביב צבי פולק - 052-4667864