Haifa

עדכון: יריד האספנים בחיפה חוזר לבית אבא חושי, רח' אבא הלל סילבר 71 יזרעאליה, נווה שאנן חיפה. המפגש הקרוב יתקיים בתאריך 29/11/19 בין השעות: 08:00 - 13:00 הכניסה בתשלום, לפרטים נוספים: 054-4617564.
היריד מתקיים מטעם אגודת בולאי חיפה.