במהלך חג חנוכה השנה התקיימה תערוכה קבוצתית "אור גדול" של אמני אשדוד, בבית אריה קלנג - אשדוד. אוצר התערוכה: ערן ליטוין

חג החנוכה, המכונה גם חג האורים והאור, הוא הזדמנות לבחון את המושג אור כמושג פנימי ורוחני באמנות העכשווית של אמני אשדוד.

ולרי פרץ אור פנימי

העיסוק והשימוש באור קיים באמנות החזותית מאז שהאדם החל ליצור. במובן הפיסי האור מופיע כדימוי וכחומר. תיאור האור נוכח בהתייחסות הרנסנסית לציור כְּחַלוֹן למציאות שהגיעה לשיאה בדרמה הברוקית שהגיע אחריו. מאוחר יותר, לאור מקום חשוב בתפיסה האמנותית עם יציאת האמנים מהסטודיו, והוא מהווה אלמנט משמעותי ביצירה האימפרסיוניסטית.

אורית שדה ביני לבין עצמי

האור אינו מהווה רק יסוד פיזי באמנות כי אם פעמים רבות הינו אלמנט מטאפיזי; זהו אור סמלי המסמל את הטוב, את הדעת, את האלוהות, את החיים. האור הרוחני נמצא בתרבויות ומסורות רבות – הוא מופיע בשלוש הדתות המונותאיסטיות אך הוא גם נוכח בהארה הבודהיסטית. בתרבות היהודית מופיע האור כ"אור החיים" הנזכר בתהילים, וכאור אלוהי, כמו זה שקרן מפניו של משה כשירד מהר סיני. בתרבות הארצישראלית מקבל האור משמעויות ציוניות לאומיות כפי שניתן לראות ב"מאי היהודי" של הצייר א.מ. ליליין. לעיתים קרובות אמנים משתמשים באור כאלמנט דואלי של חומריות ורוחניות.

 מרילין אטלי האור הפנימי            מרי פהר אור

מתחילת האנושות, מחפש האדם את האור. התערוכה "אור גדול", מבקשת מאמני אשדוד להתבונן אל תוך עצמם כדי לתת ביטוי אמנותי לאור הפנימי המניע אותם בחיים. זו התבוננות רגשית אל המקומות העמוקים ביותר של הנפש והיא דורשת מהאמן כנות גדולה.

אוצר התערוכה: ערן ליטוין

 

הוסף תגובה

לתשומת ליבך תגובות לא הולמות ייחסמו!


קוד אבטחה
רענן