בנחיית משרד הבריאות כל המפגשים והכנסים מבוטלים בשל הקורונה!