בשנת 1958 לרגל עשור להקמת מדינת ישראל ולהקמת צבא ההגנה לישראל הונפקה מדלית "הגבורה" לכל אלה
שנלחמו למען העם היהודי מהימים הראשונים ביישוב היהודי בארץ ישראל ועד למלחמת העצמאות. על צד הפנים
של המדליה מופיע תבליט של אריה שואג - אנדרטת זיכרון המקובעת על קברו של יוסף טרומפלדור בתל חי בגליל
Hagvura Medal
העליון (פסל אברהם מלניקוב). האנדרטה מוקדשת לגבורתם של טרומפלדור וחבריו בשנת 1920. על המעמד של
האריה מאבן חצובות המילים: "טוב למות בעד ארצנו" - מילותיו האחרונות של טרומפלדור. על יד התבליט של האריה
מופיע פסוק מן התנ"ך: "והבונים איש חרבו אסורים על מתניו" (נחמיה ד‘,יב‘). הפסוק מזכיר את הצורך להיות על 
המשמר. על הצד השני של המדליה מופיע סמל של צה"ל - חרב וענף זית, וליד ציטוט מהתנ"ך: "יהי שלום בחילך"
(תהילים קכב‘, ז‘).
 
               Hagvura Medal - Lamed
 
ישנם שני סוגים של הצד ההפוך של המדליה. בצד השמאל, האותיות העבריות העליונות והתחתונות "ל", מקושרות זו בזו. 
בצד הימין האותיות העבריות העליונות והתחתונות "ל" מופרדות על ידי חריץ.
 
 
 

הוסף תגובה

לתשומת ליבך תגובות לא הולמות ייחסמו!


קוד אבטחה
רענן