Haim Israel Perlחיים ישראל פרל ז"ל נולד ב-1925 בעיירה וישא ובגיל ארבע עבר לכפר שיף שבמחוז מרמורש. בתחילת מאי 1944 גורש לאושוויץ עם כל תושבי גיטו דרגומירשט, אחרי הסלקציה הועבר מאושוויץ לבוכנואלד, דורה-מיטלבאו, ושוחרר בברגן-בלזן באפריל 1945. הגיע עם הצלב האדום לשוודיה. בדצמבר 1947 הפליג באניית המעפילים 'כ"ט בנובמבר תש"ז' לכיוון א"י. אחרי טלטולים נתפס כעולה בלתי-ליגלי ע"י הצי המלכותי הבריטי וגורש למחנות ההסגר שבקפריסין. בפברואר 1949 הגיע סוף-סוף לחוף המבטחים וגוייס תיכף לצבא. למד חינוך בסמינר למדריכים בירושלים ועסק בהוראה ובהדרכה כ-30 שנה. היה תושב רמת גן. לאורך כל חייו חיים התעניין בגילופי עץ - פריטי יודאיקה. בשנת 2005 יצא לאור ספרו  "בצל העצים, בצל הלהבות" ובשנת 2011  הוצא המהדורה האנגלית. בספר הוא מספר על ילדותו בכפר היהודי, על חייו כנער אסיר בגטו, על חיי ההישרדות במחנות ההשמדה ועל הדרך הארוכה אל ארץ ישראל.
 
 יודאיקה 
 גילופי עץ 
לוחות מגולפים - מסיפורי המקרא ומחיי הכפר
קופסאות לאתרוגים
סלסלות לאתרוגים
קופסאות צדקה
קופסאות לתכשיטים
קופסאות למגילות אסתר
מזוזות
מקלות טיול מגולפים
 
 

 

 

הוסף תגובה

לתשומת ליבך תגובות לא הולמות ייחסמו!


קוד אבטחה
רענן